512 4200 info@tst.is

Sigríður Magnúsdóttir

Arkitekt FAÍ

Sími: 512 4201
sm@tst.is

Hans-Olav Andersen

Arkitekt FAÍ MNAL

Sími: 512 4202
hoa@tst.is

Laufey Agnarsdóttir

Arkitekt FAÍ

Sími: 512 4203
la@tst.is

Ragnhildur Kristjánsdóttir

Arkitekt FAÍ

Sími: 512 42 05
rk@tst.is