Vogabyggð

Aðalgata að sumri
Yfirlitsmynd-horft til austurs
Yfirlitsmynd-horft til norðurs
Yfirlitsmynd-horft frá sjó til vesturs
Torg í miðju hverfi
Leiksvæði
Strandgata
Aðalgata að vetri
Samkeppnistillaga-afstöðumynd
Samkeppnistillaga-landnotkun
Samkeppnistillaga-samgöngur
Samkeppnistillaga-norðurhluti
Samkeppnistillaga-miðhluti
Samkeppnistillaga-suðurhluti

Vogabyggð, hugmyndasamkeppni um skipulag
2014

1. verðlaun

Úr greinargerð samkeppnistillögu:

Það er einstakt tækifæri til uppbyggingar borgarumhverfis í samspili við strandsvæðið hjá ósum Elliðaáa. Hverfið mun einkennast af markvissri landnotkun, þéttri byggð, góðri hönnun, meðvitaðari notkun byggingarefna út frá líftíma, vist- og sótspori og vandaðri útfærslu mannvirkja og umhverfis. Mörkuð verði samgöngustefna og gerðar kröfur um orku- og vatnsnotkun ásamt úrgangslosun á framkvæmdatíma og til framtíðar.

Grunnstefið í skipulagshugmynd Vogabyggðar er að hverfið sé heildstæð og sjálfbær eining sem einkennist af mikilli blöndu íbúðar- og atvinnuhúsnæðis sem rammar inn fjölskrúðugt mannlíf, mismunandi aldurs- og þjóðfélagshópa. Skipulag Vogabyggðar myndar manneskjulega umgjörð og aðlaðandi staði og stuðlar að meiri notkun almenningsrýma og auknum samskiptum fólks. Fjölbreytt smávöruverslun og þjónusta eykur samfélagsleg gæði hverfisins. Kaupmaðurinn á horninu er einn af hornsteinum nærsamfélags. Mötuneyti í atvnnuhúsnæði er ávallt á götuhæð og opið almenningi. Grunnþjónusta í Vogahverfi þjónar íbúum Vogabyggðar, þar eru grunn- og framhaldsskóli auk leikskóla, heilsugæslu ofl. Göngubrú yfir Sæbraut við Tranavog og Snekkjuvog eflir vistvænar samgöngur milli hverfanna og eykur öryggi gangandi vegfarenda.

Skipulagstillagan gerir ráð fyrir fjölbreyttum húsakosti íbúðar- og atvinnuhúsnæðis í 3-5 hæða randbyggð, sem myndar heildstæðar götumyndir í borgarmiðuðu gatnakerfi. Núverandi gatnakerfi er lagt til grundvallar nýrri skipulagshugmynd fyrir svæðið. Dugguvogur er framlengdur í eðlilegu framhaldi af núverandi götu. Þvergötur eru lagðar þannig að allar betri byggingar við Súðavog geti staðið áfram, óbreyttar eða þær stækkaðar og endurbyggðar.

Á byggðasvæðinu að Sæbraut er atvinnuhúsnæði, sem myndar hljóðskjöld fyrir hverfið. Reitirnir milli Súðavogs og Dugguvogs einkennast af mjög blandaðri byggð atvinnu- og íbúðarhúsnæðis. íbúðarbyggð er að strandsvæðinu.

Fjölbreytt íbúðarhúsnæði, stórar og smáar íbúðir: 

  • sérbýli/raðhús, hæðir, efri hæðir atvinnuhúsnæðis, fjölbýli 
  • félagslegt húsnæði, leiguhúsnæði, séreign

Fjölbreytt atvinnuhúsnæði, skrifstofustarfsemi, verslun, þjónusta og léttur iðnaður:

  • smáfyrirtæki, stórfyrirtæki
  • einkafyrirtæki, opinber fyrirtæki, stofnanir
  • verslanir, veitingastaðir, þjónusta, smáiðnaður, skrifstofur 

Það bæri vitni um metnaðarfulla framtíðarsýn og trú á íslenskan byggingariðnað að stefna að því að Vogabyggð verði fyrirmyndarsvæði hvað varðar vistvænar byggingar og vönduð mannvirki og gera hverfið að alþjóðlegu sýningarsvæði. Þar yrðu sýnd dæmi um helstu framfarir í mannvirkjagerð á norðurslóðum í byrjun 21. aldarinnar.

Skipulagið er unnið í samstarfi við jvantspijker og felixx frá Hollandi sem einnig hlutu 1. verðlaun í samkeppninni. 

Umfjöllun um Vogabyggð í Flakki, Sigríður Magnúsdóttir ræðir við Lísu Pálsdóttur:
http://www.ruv.is/frett/vogabyggd-nytt-hverfi-i-reykjavik-0